Urgensi dan Tuntutan Zakat dalam Islam

Zakat merupakan ajaran Islam yang sangat urgen. Ia adalah salah satu rukun Islam seperti ditegaskan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya dengan terjemahan,...

Sejumlah Cara Allah Mengabulkan Doa Hamba-Nya

Allah menganjurkan hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya. Allah berjanji untuk mengabulkan doa mereka. Dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan mereka untuk mengajukan...

POPULER

IKLAN